Vilka är symptomen på akut bihåleinflammation?

Vi har fyra hålrum – bihålor – som i vanliga fall är luftfyllda. Men när vi blir förkylda uppstår en inflammation i bihålorna1, och det får slemhinnorna, som i vanliga fall gör nytta genom att fånga upp smuts och bakterier2, att svullna upp. Då blir vi täppta i näsan. Det finns en del tidiga symptom på akut bihåleinflammation som du kan vara uppmärksam på:

  • Du kan uppleva att bihålorna känns ömma eller börjar smärta, särskilt de som finns vid kindbenen.3,4
  • Du kan bli täppt i näsan eller få rinnsnuva.3, 4
  • Du kan ha feber.1,4
  • Du får mer huvudvärk än vanligt.1,4
  • Du kan uppleva ett obehagligt och ibland smärtsamt tryck i öronen.

Referenser:

  1. Eccles, R. 2009. Mechanisms of symptoms of common cold and flu. Basel, Birkhäuser
  2. Cleveland Clinic. 2015. Migraine Headaches and All about Sinusitis. Otrivine. Available at http://www.otrivine.co.uk/symptoms/sinuses (accessed 10 July 2018)
  3. Fokkens, W. J. et al. 2012. Rhinology. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. Official Journal of the European and International Societies. Vol. 50, supplement 23
  4. Grief, N. 2005. Upper Respiratory Infections. Department of Family Medicine, University of Illinois at Chicago, 1919 West Taylor Street, Suite 186B, Chicago, IL 60612, USA

Visa alla referenser

Stäng referenser