Lindra akut bihåleinflammation med Otrinex

Nästäppa är ofta det värsta med en akut bihåleinflammation och det kan ta upp till två veckor innan den släpper.1 För att lindra nästäppa kan du använda en avsvällande nässpray, till exempel Otrinex, för att öppna upp näsgångarna och minska trycket över bihålorna.1 Med Otrinex nässpray kan du andas lättare igen, vilket förhoppningsvis gör att du sover bättre.

Beroende på hur symptomen och sjukdomen har utvecklat sig, kan även andra metoder vara till hjälp vid akut bihåleinflammation. Nedan finner du exempel på hur du kan lindra nästäppan:

  • Om du har lindriga symptom kan det hjälpa att använda smärtstillande medel såsom paracetamol eller smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Dessa lindrar huvudvärk, feber och värk eller ömhet i ansiktet.1
  • Att lägga en varm, fuktig handduk över det påverkade området flera gånger om dagen kan också lindra smärta.1
  • Du kan spola med en saltvattenlösning för att rensa bihålorna.1,2
  • Om du dricker mycket vätska tunnas slemmet ut.2
AKUT

Referens:

  1. Sinusitis. Patient.co.uk Professional Reference. Avaliable from https://patient.info/doctor/sinusitis-pro (accessed 16 July 2018) 
  2. Health Care Guideline Diagnosis and Treatment of Respiratory Illness in Children and Adults. ICSI. Available from https://www.icsi.org/_asset/pwyrky/RespIllness.pdf (accessed 16 July 2018)