Må bättre vid förkylning.

Otrivin hjälper dig att andas fritt.

Visste du att... ?

Varje dag tar en frisk näsa 26 000 andetag.1

Visste du att... ?

En nysning kan färdas i 160 km/h.

Visste du att... ?

75% av alla partiklar och bakterier i luften filtreras bort när den passerar näsans slemhinnor och flimmerhår.

Referens:

1 Upper respiratory tract infection treatment & management. Medscape. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/302460-treatment#showall (accessed 10 July 2018)