Förkylningar

Vad är förkylning?

Förkylning är en virusinfektion i de övre luftvägarna som innefattar näsan, svalget och bihålorna1. Det är en av de allra vanligaste sjukdomarna och är oftast mild och varar bara i några dagar. Symtom på förkylning kan vara rinnande näsa, nysningar, hosta och ont i halsen. Feber är inte lika vanligt men kan förekomma.

Förkylningen orsakas av ett virus1, vilket gör att den inte kan behandlas med antibiotika. Det finns inget botemedel mot förkylning men det finns olika sätt att lindra symtomen och se till att man frisknar till snabbare. Några av dessa metoder är vila, att dricka mycket vätska och användning av receptfria läkemedel som paracetamol för att lindra smärta och feber samt nässpray för att lindra nästäppa.

Vanliga förkylningssymtom

 • Rinnande näsa, snuva eller täppt näsa
 • Nysningar
 • Hosta
 • Halsont
 • Lätt kroppsvärk
 • Feber

Snuva

När du är förkyld är näsan först i att försöka få bort viruset. Näsan producerar då mer slem för att fånga upp viruset och driva ut det ur kroppen. Detta leder till snuva, vilket även kan göra det svårare att andas. Du kan prova att använda en luftfuktare – fukt gör att slemmet tunnas ut. Drick mycket vatten och undvik att snyta dig för intensivt då det kan irritera dina näsgångar.

Hosta och halsont

Förkylningsviruset kan irritera halsen och luftvägarna och även leda till inflammation, vilket leder till hosta och halsont. För att lindra hosta kan du dricka varm dryck såsom te och undvika att röka då rökning kan förvärra tillståndet.

Feber

När immunförsvaret bekämpar ett förkylningsvirus kan detta orsaka inflammation och höjd kroppstemperatur, vilket också leder till feber.

Vad är skillnaden mellan förkylning och influensa?

Förkylning och influensa är båda luftvägssjukdomar orsakade av virus. De har många liknande symtom men influensan är vanligtvis mindre mild. Influensan kan också leda till komplikationer som lunginflammation som i sin tur kan vara livshotande. Till skillnad från en förkylning kan influensan ibland behandlas med antiviral medicin, eller virushämmande läkemedel som de även kallas. Dessa läkemedel måste dock påbörjas inom 48 timmar efter att symtomet har uppstått för att vara effektiva. Därför är det viktigt att man gör en tidig diagnos och påbörjar behandling direkt efter.

Vad händer i kroppen vid en förkylning?

Vid en förkylning så sprider sig förkylningsviruset sig i de övre luftvägarna, vilket orsakar inflammation och gör det svårare att andas. Kroppen producerar extra slem för att försöka bli av med viruset vilket också är anledningen till att många får snuva som symtom. Även hostan hjälper till att rensa lungorna från slem och hålla luftvägarna fria. Det är heller inte ovanligt att nysningar förekommer.

Hur smittar en förkylning?

Förkylningsvirus sprids genom kontakt med saliv, slem eller blod, från en infekterad person. Detta kan ske genom hosta, nysningar eller nära kontakt, som att skaka hand. Viruset kan också spridas genom kontakt med ytor som en person som bär på viruset har kommit åt, till exempel dörrhandtag eller bänkskivor. Här kommer några tips på sådant du kan tänka på för att inte smitta andra:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant – detta är speciellt viktigt under de tider på året då det går många sjukdomar
 • Nys eller hosta i armvecket
 • Håll avstånd från andra

Hur länge är man förkyld?

I genomsnitt varar en förkylning i cirka 7-10 dagar3. Förkylningssymtomen kan dock vara i upp till två veckor. De första dagarna av en förkylning är vanligtvis de värsta med symtom som halsont, rinnande näsa och feber. Därefter bör symtomen gradvis förbättras. För vissa kan symtomen komma tillbaka efter att de har lättat, dessa typer av återfall är dock mer vanliga hos barn än hos vuxna. Om symtomen varar i mer än två veckor är det viktigt att uppsöka din läkare.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Vad är inkubationstiden?

Eftersom förkylningsviruset smittar väldigt lätt är det viktigt att hålla sig hemma i 1-3 dagar när man har upptäckt att man bär på en förkylning. Att täcka munnen och näsan när du nyser eller hostar kan också bidra till att förhindra spridning av förkylningsvirus. Om du är sjuk bör du stanna hemma från jobbet, skolan eller andra offentliga platser för att undvika att sprida viruset till andra. Det är också viktigt att se till hosta och nysa i exempelvis armvecket istället för rakt ut för att minska risken att viruset sprids.

Är det bra att vara ute när man är förkyld?

Vare sig man bör gå ut när man är förkyld kan variera från person till person. Dessutom beror det i stor grad på hur pass förkyld man är. Är det en extrem förkylning kan det vara bättre att stanna hemma då kroppen behöver vila. Utöver det så ökar det risken att man smittar andra. Är det istället en lätt förkylning kan lite frisk luft ute i naturen göra nytta men då är det också viktigt att vara försiktig med att vara alltför nära andra personer för att inte smitta dem. Är du osäker på ifall att vistas ute under din förkylning är bra för dig är det bäst att rådfråga en läkare.

Är det bra att vara i solen när man är förkyld?

Även här beror det lite på hur extrema symtom man har men generellt sätt är det sällan bra att vistas alltför många timmar i stark sol då solen kan lätt torka ut dig vilket kan leda till fler symtom. Har du dessutom feber kommer solen att få dig ännu varmare. Viktigt istället att dricka mycket vatten och se till att vila ordentligt.

Hur botar jag en förkylning?

Det finns inget bot på en förkylning men det finns många sätt att lindra symtomen:

 • Sömn och vila
 • Dricka mycket vatten, speciellt om du har feber
 • Nässpray för att lindra nästäppa
 • Det finns receptfria läkemedel som kan lindra hosta och feber

Du kan läsa fler tips i vår guide på hur du lindrar förkylning.

När ska jag söka vård för en förkylning?

De flesta återhämtar sig från en förkylning utan att behöva ta hjälp av en läkare. Du bör dock uppsöka läkare om du är förkyld och:

 • Är 65 år eller äldre
 • Har ett långvarigt hälsotillstånd, som diabetes eller hjärtsjukdom
 • Dina symtom är extrema, såsom andningssvårigheter
 • Du har hög feber
 • Du får nya symtom såsom utslag

Följdsjukdomar

Om förkylningen inte behandlas ordentligt kan den leda till andra följdsjukdomar som kan vara allvarliga, såsom följande:

Hur kan jag förhindra en förkylning?

Det finns inget säkert sätt att förhindra en förkylning men det finns några steg du kan vidta för att minska risken att smittas av viruset:

 • Tvätta händerna regelbundet och ofta, särskilt efter kontakt med någon som är sjuk
 • Undvik att röra vid ansikte, näsa och ögon
 • Desinficera ytor som kan vara kontaminerade med viruset
 • Undvik närkontakt med personer som är sjuka
 • Daglig sköljning av näsan med saltvattenspray kan minska risken för att bli förkyld

Förkylning hos barn

Barn drabbas mer ofta av förkylning än vuxna – ca. 2-4 gånger per år.2 Är ditt barn eller spädbarn förkylt bör du se till att det får tillräckligt med vila och vätska. Du kan även använda speciellt framtagna barnprodukter såsom engångspipetter eller saltvattenspray för att lätta på nästäppan.

Läs våra tips och råd i hur du kan hjälpa ditt barn vid förkylning.