Fem myter och fakta om allergier

Ju mer man vet om hösnuva, desto bättre kan man ta hand om den. Men vad är myter och vad är fakta?

MYT 1

Nässprayer med kortison har många biverkningar.

FAKTA 1

Det verksamma ämnet flutikasonpropionat är en glukokortikoid. I form av nässpray används detta direkt där symptomen uppträder – i näsan. Genom dess goda förmåga på nässlemhinnan är ämnet lågt doserat och mycket låga nivåer av ämnet hamnar i blodomloppet. De vanligaste biverkningarna är lokala biverkningar i näsa och svalg, men även huvudvärk är vanligt förekommande.
 

MYT 2

Otrason är beroendeframkallande.

FAKTA 2

Det verksamma ämnet i Otrason är inte beroendeframkallande. Därför är denna nässpray också tillåten för långtidsanvändning i upp till 3 månader.

 

MYT 3

Allergimediciner gör dig trött.

FAKTA 3

Otrason gör dig inte trött så du kan fortsätta med alla dina aktiviteter som vanligt. Trötthet är dock ett vanligt symtom på allergi.

 

MYT 4

Allergi är inte så farligt

FAKTA 4

Allergi ska tas på allvar och behandlas så att det inte utvecklas till mer kroniska symptom eller till och med astma. Allergier orsakar en inflammation som kan behandlas med inflammationshämmande läkemedel som Otrason. Obehandlad allergi kan även ha negativ inverkan på livskvaliteten i form av trötthet, irritation och dålig sömn.

 

MYT 5

Allergi drabbar bara människor vid vissa årstider

FAKTA 5

Allergi är i regel förknippat med vår och försommar när naturen vaknar ur sin vintersömn och släpper ifrån sig en stor mängd pollen. Men genom t.ex. förändringar i klimatet med varmare vintrar och förändrad hygienstandard kan vissa människor lida av allergi året runt. Förutom pollen är pälsdjur en vanlig orsak till allergi. Damm och mögel kan också ge allergiska reaktioner hos vissa.

 

Referens:

1 https://astmaoallergiforbundet.se/information-rad/allergi/pollenallergi/