Så fungerar Otrason Nässpray

The blue icon with inscription 25 seconds

Allergenerna tar sig in i kroppen genom näsan och utlöser sen en reaktion i immunsystemet.

The blue icon with inscription 25 seconds

Detta resulterar i frisättning av inflammationsutlösande substanser, som framkallar de allergiska symtomen.

The blue icon with inscription 12 hours

Otrason blockerar de 6 viktigaste inflammationssutlösande substanserna för att lindra symtomen.

Så här använder du Otrason

The blue icon with inscription 25 seconds

Inledande behandling

2 sprayningar i varje näsborre 1 gång om dagen. Denna dos får inte överskridas.

The blue icon with inscription 25 seconds

Vid förbättring av symtomen

Minska dosen till 1 sprayning i varje näsborre 1 gång om dagen.

The blue icon with inscription 12 hours

Om du glömt att ta en dos

Använd nässprayen nästa dag som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Använd inte Otrason längre än 3 månader utan läkares ordination.

Gör så här:

  1. Skaka om flaskan ordentligt.
  2. Ta bort den gröna korken.
  3. Håll i nässprayen så som visas på bilden med sprutmunstycket riktat bort från ansiktet och pumpa så många gånger att en fin spaydusch kommer ut ur munstycket. Om flaskan är ny eller om du inte har använt sprayen på några dagar, kan du behöva spraya flera gånger i luften tills du får en fin spraydusch. Om det inte kommer ut något efter sex sprayningar kan munstycket vara blockerat.
  4. Snyt näsan för att göra rent näsborrarna.
  5. Täpp för den ena näsborren med ditt finger och placera försiktigt flaskans spets i den andra näsborren. Luta huvudet lätt framåt och håll nässprayen upprätt. Rikta munstycket bort från nässkiljeväggen.
  6. Andas in långsamt genom näsan. Tryck ned munstycket en eller två gånger medan du andas in så att sprayen fördelas jämnt i näsan. Andas ut genom munnen. Gör på samma sätt för att spraya i andra näsborren.

Torka av flaskans spets med ett rent papper efter användning. Sätt på korken igen.