Skillnaden mellan allergi och förkylning

Allergener är allergiförorsakande partiklar i luften och vid hösnuva är det speciella sorters pollen.

Dessa allergiutlösande pollen kommer in i kroppen genom näsan och fastnar på nässlemhinnan.

The blue icon with inscription 25 seconds

Detta leder till en häftig reaktion i vårt immunsystem.

The blue icon with inscription 25 seconds

Infektionsutlösande ämnen frisätts då och förorsakar hösnuvesymptomen.

The blue icon with inscription 25 seconds

Otrason hämmar alla 6 infektionsutlösande ämnen. Därtill hör histamin, prostaglandin, cytokin, triptaser, kemokin och leukotrien.

The blue icon with inscription 25 seconds

Allergi eller förkylning? Hur känner jag igen skillnaden?

När man plötsligt nyser ofta och får rinnande eller täppt näsa kan man undra om det är allergi eller bara en vanlig förkylning man drabbats av. I tabellen nedan ser du tydligt skillnaden.

Om besvären kommer plötsligt:

ALLERGI

Efter några sekunder eller minuters kontakt med t.ex. pollen utlöses en omedelbar allergisk reaktion, som inleds med de typiska symtomen nysningar och rinnande eller täppt näsa.

FÖRKYLNING

En förkylning har olika faser och de olika förkylningsbesvären kommer efter hand. Första tecknet på en förkylning är irritation i halsen och näsan. Därefter kommer snuva och hosta.

Hade du samma besvär förra våren?

ALLERGI

Vår och försommar är allergitider. Om du hade besvär flera gånger under samma tid förra året talar detta för allergi.

FÖRKYLNING

Höst och vinter är den klassiska förkylningstiden och då är också t.ex. pollenaktiviteten lägre. Därför kan man här utgå från att det troligtvis är en förkylning.

Klåda i svalg, näsa eller i ögonen?

ALLERGI

Vid allergi förekommer ofta stark klåda i näsan, svalget eller i ögonen.

FÖRKYLNING

Vid en förkylning uppträder i regel ingen utpräglad klåda. I början av förkylningen kan ett lättare kliande i näsan förekomma.

 

Om besvären blir sämre vid vackert väder men bättre vid regn?

ALLERGI

Om du får mer besvär vid vackert väder än vid regn, kan detta vara tecken på allergi. Vid regn eller sämre väder flyger det t.ex. omkring mindre pollen i luften.

FÖRKYLNING

Besvären vid förkylning påverkas inte av bättre eller sämre väder.

Om besvären kommer plötsligt:

ALLERGI

Efter några sekunder eller minuters kontakt med t.ex. pollen utlöses en omedelbar allergisk reaktion, som inleds med de typiska symtomen nysningar och rinnande eller täppt näsa.

FÖRKYLNING

En förkylning har olika faser och de olika förkylningsbesvären kommer efter hand. Första tecknet på en förkylning är irritation i halsen och näsan. Därefter kommer snuva och hosta.

Hade du samma besvär förra våren?

ALLERGI

Vår och försommar är allergitider. Om du hade besvär flera gånger under samma tid förra året talar detta för allergi.

FÖRKYLNING

Höst och vinter är den klassiska förkylningstiden och då är också t.ex. pollenaktiviteten lägre. Därför kan man här utgå från att det troligtvis är en förkylning.

Klåda i svalg, näsa eller i ögonen?

ALLERGI

Vid allergi förekommer ofta stark klåda i näsan, svalget eller i ögonen.

FÖRKYLNING

Vid en förkylning uppträder i regel ingen utpräglad klåda. I början av förkylningen kan ett lättare kliande i näsan förekomma.

Om besvären blir sämre vid vackert väder men bättre vid regn?

ALLERGI

Om du får mer besvär vid vackert väder än vid regn, kan detta vara tecken på allergi. Vid regn eller sämre väder flyger det t.ex. omkring mindre pollen i luften.

FÖRKYLNING

Besvären vid förkylning påverkas inte av bättre eller sämre väder.